دارچین و دانستنی هایی درباره آن

همه چیز درباره ی دارچین نوشیدا

همه چیز درباره ی دارچین در این نوشته سعی می کنیم در مورد دارچین و دانستنی هایی درباره آن بنویسیم: دارچین برای من همیشه یادآور خاطرات خوب و شیرینیه، روزایی که با خوشحالی خونه ی مادربزرگ جم میشدیم و مادربزرگ جلوی سماور همیشه آماده ش مینشست و برامون چایی با عطر و طعم هل و […]